A place where you need to follow for what happening in world cup

نظرات Live-Action Mulan دیزنی + در اینجا موجود است ، ببینید منتقدان چه می گویند

0بسیاری از جدیدترین و محبوب ترین بازسازی های دیزنی مانند موارد فوق زیبایی و وحش و شیر شاه، توسط برخی مورد انتقاد قرار گرفتند که کمی بیشتر از نسخه های کربن نسخه اصلی است و فقط تغییرات سطح را ایجاد می کند. جدید مولان مطمئنا این نیست The Daily Beast احساس می کند که فیلم جدید یکی از بازسازی های بهتر است زیرا تا حد زیادی مشکلات واقعی فیلم اصلی را برطرف می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.