نکته ای که نیکول کیدمن را در مورد کار روی موزیکال هایی مانند مولن روژ ناامید می کند

0موزیکال ها جز of اصلی فیلم های هالیوود نیستند ، بلکه چه زمانی آنها بیرون می آیند، تقریباً مورد توجه جهانی قرار می گیرند. یک نمونه بزرگ آن ، دهه 2001 بود آسیاب قرمز، که هشت بار نامزد اسکار شد ، از جمله بهترین بازیگر زن نامزدی برای ستاره نیکول کیدمن. این فیلم مردم بسیاری را به وجد آورد و نشان داد که کیدمن صدای محکمی دارد. با این حال ، گرچه ممکن است مخاطبان از توانایی آواز این بازیگر زن تحت تأثیر قرار گرفته باشند ، اما به نظر می رسد که نیکول کیدمن خودش اینگونه نیست. او آرزو می کند که بتواند به همان خوبی که می تواند بازی کند آواز هم بخواند.