A place where you need to follow for what happening in world cup

نیکول کیدمن در ابتدای کار هالیوود چیزی را پیدا کرد که “سخت” پیدا کرد

0حالا این چیزی است که وقتی صحبت از بازیگران جوان هالیوود می شود زیاد درباره آن صحبت نشده است. هنگامی که شخص به یک خانم اصلی تبدیل می شود ، این انتظار ناگهانی وجود دارد که شخص خود را نگه دارد و بتواند در رویدادهای عظیم شرکت کند ، شاید بدون هیچ زمینه ای در مورد طغیان مردم به شما ملحق شود. همانطور که نیکول کیدمن به اشتراک گذاشت ، او به خصوص برای او سخت بود که وقتی مجرد بود به زندگی حرفه ای خود بپردازد زیرا تمام نگاهها به او معطوف بود و این وضعیت ترسناکی بود که به طور منظم در آن قرار داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.