A place where you need to follow for what happening in world cup

نیکول کیدمن فیلم The Other (دیگران) در حال بازسازی است

0اخبار مربوط به این پیشرفت از طریق ما به دست می آید ضرب الاجل، که می گوید Universal Pictures و Sentient Entertainment روی ویژگی توسعه یافته همکاری می کنند. فراتر از این ، جزئیات جزئی هستند ، زیرا پروژه در روزهای ابتدایی هنوز بسیار زیاد است. گفته می شود که مدیران در حال حاضر برای رسیدگی به فیلمنامه با نویسندگان در حال ملاقات هستند و به نظر نمی رسد که هنوز مدیری درگیر اداره کشتی باشد. به همین دلیل ، ما در حال حاضر هیچ ایده جدیدی نداریم دیگرانرابطه با اصل خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.