A place where you need to follow for what happening in world cup

هالووین و 4 حق رای دادن ترسناک دیگر که در طی یک بیماری همه گیر ترسناک تر خواهند بود

0مجاهدین

صادقانه بگویم ، من فکر نمی کنم مجاهدین در همه گیر بودن به اندازه برخی از امتیازات دیگر وحشتناک خواهد بود ، اما این فقط به این دلیل است که پیش فرض خیلی وحشتناک نیست. مقابله با ارواح بدخیم فعال در میان یک بیماری همه گیر کابوس خواهد بود ، به ویژه هنگامی که در هنگام تعطیل هیچ گونه تعویق واقعی از آنها حاصل نشود. آه ، شبح دیوانه در خانه شما که از حرکت در صندلی راک خورده متوقف نخواهد شد؟ خیلی بد ، شما نمی توانید از خانه خارج شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.