A place where you need to follow for what happening in world cup

همبازی Da 5 Bloods از چادویک بوسمن برداشت اول را اشتباه گرفته بود ، درباره پشیمانی باز می شود

0در مورد چادویک بوسمن ، همه چیز پیچیده تر است. با همه حساب ها دا 5 خون بازیگر کاملاً در مورد زندگی شخصی اش خصوصی بود ، تا جایی که بیشتر افرادی که او را می شناختند نمی دانستند که با سرطان روده بزرگ مبارزه می کند ، از انتقام جویان او به 5 خون همکاران. به عنوان یک فرد مشهور ، بوزمن از عدم صراحت در تشخیص خود ، از نظر حفظ تصویری که می خواست در زندگی عمومی داشته باشد و جلوگیری از همه بررسی رسانه ها و سوالات ، چیزهای زیادی به دست آورد ، اما مانند همه چیز ، زندگی پیچیده است ، و مواردی وجود دارد از دست دادن در آنجا نیز وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.