A place where you need to follow for what happening in world cup

هنر مسابقه در پایان باران: در پایان چه اتفاقی برای انزو افتاد؟

0با این حال ، سگ ها از نظر مجاز به رفتن به مکان های خاص نیز محدود هستند. ما این را چندین بار در فیلم می بینیم ، مانند زمانی که انزو در بیمارستان مجاز نیست ، هنگام مراسم تشییع جنازه و در دادگاه سگ ها همچنین نمی توانند صحبت کنند ، بنابراین می توان آنها را اشتباه درک کرد و گاهی اوقات احساس ناتوانی کرد ، همانطور که نشان داده می شود وقتی انزو نمی تواند به خانواده در مورد بیماری حوا (آماندا سیفرید) هشدار دهد.

هنر مسابقه در باران با توجه به دیدگاه انزو به مخاطب اجازه می دهد تا رفتار انسان را همراه با سگ کشف و یاد بگیرد. این به بینندگان اجازه می دهد تا ساده تر ، فقط به مشاهده و تماشا بپردازند ، بدون عوارض ناشی از مشاهده انسان – مانند تجزیه و تحلیل بیش از حد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.