A place where you need to follow for what happening in world cup

هیچ معامله بزرگی وجود ندارد ، فقط Dwayne Johnson در حال شکستن یک دروازه امنیتی با آدام سیاه است

0همانطور که راک جزئیات داد ، او با یک قطعی برق در خانه خود روبرو بود و دروازه الکترونیکی که معمولاً به او اجازه می دهد محل را ترک کند ، تکان نمی خورد. دواین جانسون گفت كه او تلاش كرد تا سیستم هیدرولیك را نادیده بگیرد ، اما تا 45 دقیقه دیگر قرار نبود این سیستم باز شود. این بازیگر قرار بود با “صدها” نفر از اعضای گروه سازنده بازی کند ، بنابراین در نهایت تصمیم گرفت که فشار دهد و بکشد تا جایی که دروازه منتهی به صحنه فوق را باز کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.