A place where you need to follow for what happening in world cup

هیچ وقت برای تأخیر مرگ هر ماه هزینه غیر قابل قبولی دارد

0مطمئناً ، بدیهی است که این استودیوها به دلیل اکران نشدن فیلم ها درآمد کسب نمی کنند ، اما غالباً به دلیل شرایط وام گرفتن از این قبیل ، در واقع هزینه نیز دارد. تمام این پول به خط اصلی فیلم می رود و برای موفقیت بیشتر از این فیلم می طلبد که انجام این کار با توجه به بسته بودن زنجیره های تئاتر و باز بودن زنجیره های تئاتر بسیار دشوارتر است. ، حتی اگر مردم مایل به رفتن به تعداد زیاد باشند ، که نیستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.