A place where you need to follow for what happening in world cup

هیچ وقت برای مردن توضیح نمی دهد که چگونه فیلم Bond شخصیت های زن خود را “تقویت می کند”

0حق امتیاز جیمز باند برای دهه ها سرگرم کننده علاقه مندان به سینما بوده است و هیچ نشانی از کندی سرعت ندارد. کری جوجی فوکوناگا وقت مرگ نیست آخرین اجرای دانیل کریگ را به عنوان 007 نشان می دهد و ترکیبی از شخصیت های جدید و بازگشتی را در خود نشان می دهد. یکی از این تازه واردان Nomi از Lashana Lynch است ، نماینده 00 دیگر که باند باید با او کار کند. و حالا او دارد اذیت می کند که دنباله آینده شخصیت های زن آن را قدرت می بخشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.