A place where you need to follow for what happening in world cup

هیچ وقت برای مردن کارگردان نشان نمی دهد که اولین باند 25 به تأخیر افتاده است

0وقت مرگ نیست در ابتدا قرار بود در ماه آوریل آزاد شود ، اما با توجه به بحران جهانی بهداشت در ماه نوامبر به تأخیر افتاد. کری جوجی فوکوناگا اعتراف کرد که وقتی برای اولین بار از نزدیک آمدن این حرکت را شنید ناامید شد. با این حال ، او به سرعت دید که این تصمیم درستی برای پروژه است:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.