A place where you need to follow for what happening in world cup

واو ، جیمز گان در عجیب ترین زمان به Guardians Of The Galaxy 3 پیوست

0برای اینکه در مورد این جدول زمانی روشن باشیم ، تا مارس 2019 که جیمز گان در حال بازگشت به آن بود ، برای عموم اعلام نشد Guardians of the Galaxy Vol. 3، اما به لطف نظرات جدید گان ، به نظر می رسد که او یاد گرفته استودیوی مارول می خواست او را در ژانویه 2019 برگرداند ، اگر نه زودتر. اما زمان مشخصی را کنار بگذارید ، آیا می توانید تصور کنید که آن زمان ذهن گان چه می گذرد؟ فقط یک روز بعد از اینکه او برای هدایت به سمت DC می رود جوخه خودکشی، رئیس دیزنی ، آلن هورن ، به وی اطلاع می دهد كه شركت می خواهد او را برای بعدی بازگرداند نگهبانان فیلم سینما. حتماً یک گردباد ذهنی بوده است!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.