A place where you need to follow for what happening in world cup

واکنش Cyers در واقع باعث لغو Netflix دسته ای از افراد شد

0در 10 سپتامبر ، روز بعد مأموران‘انتشار ، نرخ مشترک Netflix افزایش یافت ، اما پس از آن در 12 سپتامبر ، این سرویس نرخ لغو هشت برابر بیشتر از متوسط ​​، با توجه به تنوع. در حال حاضر مشخص نیست که آیا کمپین رسانه های اجتماعی برای لغو Netflix به افزایش این تعداد ادامه می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.