پاراگوئه در سه دقیقه دو گل به ثمر رساند و 2-1 از بولیوی برتری پیدا کند

0

پاراگوئه در نیمه اول با کارت قرمز بولیوی بازی کرد ، به لطف گلهای الخاندرو رومرو و آنخل رومرو در عرض 3 دقیقه نتیجه 1-0 را به برتری 2-1 تبدیل کرد.

10 دقیقه قبل ・ فوتبال ・ 1:34