پاپو گومز آرژانتین را با نتیجه 1-0 زودتر از پاراگوئه پیش می اندازد

0

پاپو گومز آن را دقیقاً بیش از بازوهای دروازه بان دروازه اش انداخت تا آرژانتین 1-0 از پاراگوئه پیش بیفتد.