A place where you need to follow for what happening in world cup

پس از اخراج جانی دپ از Fantastic Beasts ، طرفداران دادخواست برای حذف Amber Heard’s از Aquaman 2

0دادخواست مورد نظر در حال انجام است تغییر دهید سازمان، با عنوان “حذف آمبر هرد از آکوامن 2“در زمان نگارش این مقاله ، کمپین آنلاین توسط 903 هزار نفری عظیم امضا و شمارش شده است. سازمان دهندگان اظهار داشتند که Heard باید سرنوشتی مشابه دپ در رابطه با اخراج وی از جانوران خارق العاده. برادران وارنر کنترل Wizarding World و DC Extended Universe را بر عهده دارد ، بنابراین در نهایت همان سر استودیوها هستند که می توانند این تصمیم را بگیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.