پس از معامله AMC ، یونیورسال با یک زنجیره تئاتر مهم دیگر همکاری می کند

0برای کسانی که با آنچه Universal و AMC منتشر نکرده اند آشنا نیستند ، فیلم های استودیوی سابق فقط 17 روز باید در سینماهای دومی بازی کنند تا 90 روز سنتی. پس از آن ، یونیورسال می تواند فیلم های گفته شده را هم از شاخه اصلی جهانی و هم از ویژگی های کانونی به عنوان اجاره PVOD تهیه کند و AMC سهمی از آن درآمد را دریافت می کند. چیدمان یونیورسال با سینمارک به همین ترتیب کار می کند ، البته کمی بیشتر متمرکز. سینمارک عنوان های جهانی و فوکوس را با افت قیمت 50 میلیون دلار در گیشه داخلی به مدت 31 روز بازی خواهد کرد ، در حالی که فیلم های افتتاح شده زیر 50 میلیون دلار فقط 17 روز بازی می کنند.