A place where you need to follow for what happening in world cup

پوستر Borat 2 باعث خشم مردم می شود و فقط به دلیل کمبود لباس نیست

0در شرایطی که بورات 2، ساشا بارون کوهن در واقع یهودی است گرچه شخصیت او از کشوری سنگین مسلمان ، قزاقستان است. مطابق اورشلیم پست، مسائل مربوط به Moviefilm بعدی این پوستر در حالی منتشر می شود که از مدتی قبل تنش بین مسلمانان و یهودیان در فرانسه زیاد بوده است. حتی در هفته های اخیر خشونت هایی صورت گرفته و اتوبوسی نیز به آتش کشیده شده است ، هرچند که این موضوع مربوط به پوستر است یا نه مشخص نیست. طبق گزارشات ، در حال حاضر ، بسیاری از تبلیغات حذف نمی شوند ، اما برای برخی از اپراتورها تبلیغات کاهش می یابد بورات 2 پوستر را می توان زود هنگام از اتوبوس و در ایستگاه قطار خارج کرد. یکی از دارندگان اتوبوس منطقه ای خاطر نشان کرد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.