A place where you need to follow for what happening in world cup

چادویک بوسمن توسط ABC با نمایش پلنگ سیاه و سایر موارد تجلیل می شود

0



این ، به همراه برنامه های پخش ABC برای عصر امروز ، نشان دهنده میزان احترامی است که مردم برای چادویک بوسمن قائل هستند. بیشتر موافق هستند که این بازیگر کارهای دیگری برای مشارکت داشته باشد ، اما ما برای کاری که او در زمان حضور با ما انجام داده ، بیش از این خوشبخت هستیم. ممکن است تماشای آن برای برخی سخت باشد پلنگ سیاه به دنبال عبور او ، که کاملاً قابل درک است. اما اگر می توانید ، این یک روش عالی برای جشن گرفتن زندگی و میراث او خواهد بود.



Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.