A place where you need to follow for what happening in world cup

چرا جنگ ستارگان باید بدون سفر فضایی فیلم بسازند؟

0علاوه بر این ، سفرهای بین سیاره ای تقریباً اصلی ترین مورد بوده است جنگ ستارگان داستان در تلویزیون و فیلم. واضح است که این فرمولی است که م worksثر است ، اما سفرهای فضایی و نبردها مواردی است که فرانشیز به شدت به آن تکیه کرده است ، نمی توانم تصور کنم که یک جنگ ستارگان فیلم بدون آن خواهد بود. در زمانی که جنگ ستارگان نگاهی سخت به جایی که بوده است و جایی که به آن هدایت می شود ، دوست دارم از نقاط قوت انجام یک حق رای دادن بدون مسافرت فضایی استفاده کنم.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.