چرا جیمز وان احساس می کند “تلخ و شیرین” نیست و کارگردانی نیست

0جیمز وان در طول زندگی حرفه ای خود ، هنگام ساخت فیلم های پرتاب سریال ، از جمله اره، موذی، و مجاهدین – اما نکته مهم این است که در حالی که این سه حق امتیاز تاکنون مجموعاً 19 ویژگی را تولید کرده اند ، وان فقط 5 مورد را شخصاً کارگردانی کرده است (اره، موذی، موذی فصل 2، مجاهدین، و The Conjuring 2) او به وضوح استعداد مربوط به ساختن جهان ها را دارد ، اما موقعیت او در مورد دنباله ها کاملاً واضح است وقتی شما در نظر بگیرید که او شخصاً هرگز یک سه گانه کامل نساخته است.