A place where you need to follow for what happening in world cup

چرا دشوارتر از آن است که فکر کنید شخصیت مورد علاقه طرفداران جنگ ستارگان ، بابو فریک را به یک اسباب بازی تبدیل کنید؟

0این شخصیت در صحنه ای ظاهر می شود که ری ، پو و فین برای ترجمه از زبان Sith به بانکهای حافظه C-3PO نیاز دارند زیرا وی با برنامه نویسی خود این کار را ممنوع کرده است. بابو فریک در یک نتیجه گیری پر پرواز و با سرعت بالا ، به تنهایی از Saga Skywalker تنش را می شکند. بله ، من برای هر اتاق در خانه خود یکی می گیرم. بابو فریک باید هرجایی که نگاه می کنم به من نگاه کنه!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.