A place where you need to follow for what happening in world cup

چرا دیزنی لند پس از انتشار دستورالعمل های پارک موضوعی کالیفرنیا باید منتظر بماند

0در یک پخش وب از دبیر CHHS دکتر مارک قالی، دکتر فاش کرد که دو مجموعه دستورالعمل مختلف وجود دارد ، یکی برای پارک های تفریحی “کوچک” ، و دیگری برای همه موارد دیگر. پارک های کوچک هنگامی که شهرستانهای مربوطه در سطح “نارنجی” قرار گرفتن در معرض COVID-19 قرار بگیرند ، این دومین پارک از پایین سیستم کدگذاری رنگ است. پارک های تفریحی بزرگ ، که شامل مکان هایی مانند دیزنی لند هستند ، باید در ردیف “زرد” قرار بگیرند که پایین ترین سطح مطلق است. در حال حاضر ، اورنج کانتی در “ردیف قرمز” قرار دارد که دو طبقه بالاتر از جایی است که برای دیدن مجدد دیزنی لند وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.