A place where you need to follow for what happening in world cup

چرا شرلوک هولمز از هنری کاویل نیاز به نقش بزرگتر در انولا هولمز 2 دارد

0شرلوک هلمز یک آنتاگونیست برجسته در کتاب ها است

که در انولا هولمز، مایکروفت هلمز تا حد زیادی نقش یک برادر متخاصم را بازی می کند که از انولا هولمز خواستار سازگاری با جامعه است. از طرف دیگر شرلوک دور است و مسئولیت را به عهده برادرش می گذارد. با این حال ، در کتاب های اصلی ، شرلوک نیز یکی از آنتاگونیست های اصلی Enola Holmes است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.