A place where you need to follow for what happening in world cup

چرا کریستوفر نولان باید سنت شکنی کند و اصول را بسازد 2

0برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد جدول زمانی آینده Tenet

یک هدیه و نفرین از اصول چقدر در بین مخاطبان اختلاف ایجاد کرده است. تجربه همه با دیدن آن واکنش یکسانی را به همراه نخواهد داشت. من این فیلم را در یک تئاتر درایو دیدم که شاید لزوماً همان تجربه در نظر گرفته شده برای نولان نبوده است ، اما سلام ، من هنوز هم آن را در یک صفحه عظیم با توجه غیرقابل توجه خود مشاهده کردم. با این حال، اصول واقعاً برای من کلیک نکردم تا نیمه دوم ، زمانی که اقدام فیلم واقعاً ارتباط با مفهوم را آغاز کرد. اصول در نیمه اول وقت زیادی را صرف تنظیم کار نهایی خود کرد ، بنابراین وقتی به آنجا رسید احساس کرد که تازه شروع به علامت زدن در جعبه های درست کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.