A place where you need to follow for what happening in world cup

چگونه بتمن در ادامه فیلمبرداری از جنگ ستارگان نشانه می گیرد

0در مورد سری دوم Disney + Star Wars ، ILM با Jon Favreau همکاری کرد تا یک دیوار LED ساخته شود که از موتور بازی در زمان واقعی Unreal ساخته شده است. این منجر به راه اندازی ILM واحد تولید مجازی Stagecraft خود شد و مجموعه LED Stagecraft مجدداً برای آن استفاده شد ماندالوریایی فصل 2. در حالی که راب بردو جزئیات خاصی از کار انجام شده را ارائه نداد بتمن، این شامل ILM تهیه برخی از مجموعه های عملی از پیش ساخته شده و ایجاد یک دیوار LED در اطراف مجموعه های از قبل تاسیس شده در انگلستان است ، بنابراین اجازه می دهد تا تولید مجازی در این صحنه های خاص انجام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.