A place where you need to follow for what happening in world cup

چگونه Disney + ویژه Lego Star Wars Holiday تعطیلات جدیدی را برای این حق رای دادن ایجاد خواهد کرد

0Lego Star Wars Holiday ویژه قرار است امسال روز زندگی را جشن بگیرد ، اما ری به جای اینکه مانند گذشته برای جشن به کاشیویک برگردد ، این بار از طریق کهکشان به مکان و زمان سفر می کند. طبق آنچه جیمز وا تهیه کننده اجرایی گفت آن یکی، این چیزی است که قبلاً در کشور انجام نشده است جنگ ستارگان کائنات:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.