A place where you need to follow for what happening in world cup

کاربر سازنده TikTok ما را برای سوار شدن راتاتوی جدید به Epcot پمپ می کند

0در ابتدا انتظار می رفت که Rat’s Ratatouille Adventure در تابستان امسال افتتاح شود ، اما بدیهی است با بسته شدن پارک ، این اتفاق نیفتاد. با این حال ، از آنجا که این طرح اصلی بود ، می توان تصور کرد که جاذبه تقریباً به پایان رسیده بود ، زمانی که دنیای والت دیسنی مجبور شد ماه مارس گذشته تعطیل شود و اگرچه ساخت و سازها مانند پارک خود با سرعت قبل از همه گیری حرکت نمی کند ، حرکت رو به جلو با روشی اصلاح شده. اگرچه تاریخ افتتاحیه جدیدی اعلام نشده است ، اما به نظر می رسد که این جاذبه به زودی افتتاح شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.