A place where you need to follow for what happening in world cup

کارگردان مولان در مورد عدم حضور موشو در فیلم + دیزنی توضیح می دهد

0در طول فیلم ، مولان هنگامی که به تشویق نیاز دارد با پرنده جادویی روبرو می شود. ما ابتدا آن را به شکل تندیس ، در اوایل فیلم وقتی جنگجوی آینده هنوز کودک است ، می بینیم. بعداً ، آن زنده می شود و به عنوان نمادی از قدرت و استقامت او عمل می کند. در حالی که دقیقاً فریبنده ای خنده دار را که موشو به نسخه اصلی تزریق کرده ارائه نمی دهد مولان، آی تی است بخشی از فیلم که مرز بین رئالیسم و ​​خیال را می پیماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.