A place where you need to follow for what happening in world cup

کارگردان Dune ، دنیس ویلنوو با فیلم اصلی “نیمه رضایت” بودن را پذیرفت

0یک تفاوت بین دنیس ویلنوو است تپه و نسخه اصلی بازسازی شده است به دو قسمت تقسیم شده است. در حالی که نسخه اصلی سعی داشت یک حماسه عظیم را در عرض دو ساعت جمع کند ، به نظر می رسد که روش ویلنو برای ایجاد فضای تنفس در این دو قسمت باشد. برای بعضی از فیلم ها ، این خیلی خوب بازی نمی کند ، مانند هابیت سه گانه اما برای تپه، فقط ممکن است کارساز باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.