A place where you need to follow for what happening in world cup

کارگردان Wonder Woman کارگردان پتی جنکینز در مورد زمان واقعی باز شدن فیلم بحث می کند

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. وقتی روی پیوندها کلیک می کنید یا خرید می کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

صنعت سرگرمی در حال حاضر در یک مکان منحصر به فرد قرار دارد ، زیرا در میان مسائل بهداشت جهانی پروژه های بی شماری به عقب رانده شده اند. سالن های سینما مجدداً افتتاح شده اند ، اما پروژه های جدید بسیار محدودی وجود داشته و نمایش های مشابه اصول نتوانسته اند پتانسیل درآمد خود را برآورده کنند. پتی جنکینز Wonder Woman 1984 در حال حاضر قرار است در ماه دسامبر به سینماها بیاید و طرفداران این سوال را دارند که آیا ممکن است تأخیر دیگری پیش بیاید. اما او اخیراً در مورد امکان تلاش سال دوم DC خود بحث کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.