A place where you need to follow for what happening in world cup

کتاب جدید مارول نشان می دهد که Shuri پلنگ سیاه بعد از انتقام جویان: پایان بازی چه چیزی را تجربه کرده است

0بنابراین این تلاش چگونه انجام می شود؟ خوب ، شوری موفق به ایجاد یک گیاه علفی مصنوعی به شکل قلب شده است و تصور می کند که آن را با ویبرانیوم مخلوط کند ، اما او اشاره می کند که تا زمانی که قادر به مطالعه نمونه ای از گیاه اصلی نباشد ، نمی تواند کارهای بیشتری انجام دهد. . شوری همچنین اشاره کرد که او در تحقیقات Extremis که توسط مایا هانسن فقید. مسلم است ، استفاده از افراط گرایان در مرد آهنی 3 باعث انفجار بسیاری از افراد شد ، اما شوری به این ایده علاقه مند است که اگر با “مغز انسان مانند یک ابر رایانه” رفتار کنید ، می توانید فکر کنید “توانایی سیتوکینی و اکسین در گیاهان را دارد” و بنابراین بتواند زائده های از دست رفته را دوباره رشد دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.