A place where you need to follow for what happening in world cup

کت دنینگ مارول توضیح می دهد که چرا او از هیچ زمانی برای مردن دفاع نکرد خواننده بیلی الیش از بدن سازها

0کت دنینگ نترس است که به شما بخشی از ذهن خود را بدهد ، مخصوصاً اگر قصد دارید بدن شخصی را شرمنده کنید. این امر به راحتی آشکار شد وقتی بدن اینترنت بیلی ایلیش را بعد از اینکه لباس های گشاد را پوشید و تاپ و شلوارک را پوشید ، شرمنده کرد. کت دنیگز ، معروف به بازی در نقش دارسی لوئیس در ثور ، هیچ کس از آنها نفرت نداشت و اخیراً توضیح داد که چرا به دفاع بیلی الیش در برابر لاشهای بدن رفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.