A place where you need to follow for what happening in world cup

کت کامل متال در مورد متیو مدین صحبت می کند در مورد اینکه چگونه محل فیلمبرداری سمی بوده است

0مدین در گفتگو با میزبان ، در مورد تیراندازی در بنای قدیمی بکتون لندن صحبت کرد. خدمه مکان را اجاره کردند تا بتوانند مجموعه ای از صحنه ها را از جمله بسیاری از صحنه ها را در آنجا فیلمبرداری کنند ژاکت فلزی کاملاوج. مکان مورد نیاز آنها عالی بود ، اما متأسفانه این مکان با مواد شیمیایی و سموم خطرناک نیز پر شده بود. در اینجا بخشی از نقل قول او است …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.