A place where you need to follow for what happening in world cup

کریستن بل از ما می خواهد که بعد از اینکه دخترانش را هنگام نوشیدن آبجو غیر الکلی در حال مکالمه با مدرسه گرفت ، جادی نکنیم

0اگر از همه اینها باید درسی آموخت ، این است که اگر فرزندانی علاقه مند به O’Doul دارید ، ممکن است این محدودیت ها را در طول روز در مدرسه حفظ کنید و به آنها بخواهید مقداری آب میوه بگیرند. هنوز هم حداقل کریستن بل و داکس شپارد با دخترانشان در مورد اهمیت این که چرا Shepard آن ها را می نوشد و چطور “به گفته خودش” نوشیدن همیشه بی خطر نیست “صحبت کرده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.