A place where you need to follow for what happening in world cup

کریس ایوانز درباره نشت برهنه ویروسی افتتاح می شود

0به طور کلی ، به نظر می رسد کریس ایوانز متشکر است که به طور تصادفی با به اشتراک گذاشتن عکس NSFW به وضعیت بدی تبدیل نشده است ، که او آن را به پایگاه فن خود نسبت می دهد. و به جای اینکه از همه چیز طفره نرود ، با آنچه اتفاق افتاده ، لیموناد را از لیمو درست کرد ، به این معنی که بیشتر از اینکه نشتی لکه ای برای حضور او در هالیوود باشد ، بیشتر یک دور زدن سرگرم کننده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.