A place where you need to follow for what happening in world cup

کلینت ایستوود ، 90 ساله ، به نقش اصلی بازیگر بعدی خود رسیده است

0اگر همه چیز روان پیش برود ، به نظر می رسد که این فیلم پیگیری کلینت ایستوود را دنبال خواهد کرد سال 2019 ریچارد جول، اگرچه در این مرحله مشخص نیست كه چه زمانی تولید می تواند آغاز شود. فیلمبرداری یک فیلم در طی همه گیر شدن زمانی که یک کارگردان در محدوده سنی پرخطر نیست ، به اندازه کافی چالش برانگیز است و این می تواند به این معنی باشد که تولید ایستوود نیاز به محافظت های اضافی دارد. همانطور که گفته شد ، روش کار فیلمسازان احتمالاً یک دارایی است ، زیرا او معمولاً دوست ندارد بیش از یک یا دو عکسبرداری از هر عکس را انجام دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.