A place where you need to follow for what happening in world cup

کودک رئیس با چنین بازیگران انباشته ای دنباله دار می شود ، حتی جف گلدبلوم نیز درگیر می شود

0درست است، The Boss Baby: مشاغل خانوادگی تد و برادرش ، تیم را می بیند که اکنون توسط آنها صدا شده است Sonic The Hedgehog’s جیمز مارسدن ، همه بزرگ شده و از هم دور شده اند. اما ، چون این یک عزیزم رئیس در این فیلم ، باید یک نوزاد با خردمندی فراتر از سالهای خود در تصویر وجود داشته باشد ، که اتفاقاً به شکل دختر تیم ، تینا (امی سداریس) ، یک عامل جدید در استخدام تجارت عظیم کودک BabyCorp ، در می آید. ماموریت وی تحقیق در مورد دکتر مرموز آرمسترانگ (جف گلدبلوم) ، رئیس یک مدرسه معتبر برای کودکان پیشرفته است که شاید در سطح بالایی نباشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.