کوین کابرال از فاصله نزدیک تا مساوی 3-3 گل می زند

0

کوین کابرال با یک بار گلزنی لوس آنجلس گلکسی را به تساوی 3-3 با LAFC رساند.