A place where you need to follow for what happening in world cup

کیرا نایتلی به معنای واقعی کلمه به خاطر نمی آورد که چه کسی را در جنگ ستارگان بازی می کند

0CinemaBlend در برنامه های وابسته با شرکت های مختلف شرکت می کند. وقتی شما روی پیوندها کلیک کنید یا خرید کنید ، ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

جنگ ستارگان حق رای دادن بخشی نمادین از تاریخ فیلم است ، و همچنین هیچ نشانه ای از کاهش سرعت را نشان نمی دهد. کهکشان دور ، دور با پروژه هایی در صفحه کوچک و بزرگ به گسترش خود ادامه می دهد و از این رو بازیگران بی شماری به دارایی کمک کرده اند. و حتی بعضی از آنها دقیقاً فراموش می کنند که چه کسی را بازی کردند. مورد در مورد کیرا نایتلی ، که اخیراً اعتراف کرد در مورد شخصیتش گیج شده است جنگ ستارگان قسمت اول: تهدید شبح.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.