A place where you need to follow for what happening in world cup

گال گدوت برای Wonder Woman 1984 پاداش زیادی دریافت کرد

0شایان ذکر است که این رقم هنوز کمتر از نصف آنچه برخی از ستاره های اکشن مرد تولید می کنند ، است و بنابراین بیشتر نشان می دهد که چگونه اختلاف جنسیت حقوق و دستمزد در هالیوود همچنان یک مسئله است. هنوز هم ، با توجه به موفقیت انتقادی و تجاری اول Wonder Woman این فیلم بود ، نیازی به ذکر نیست که مشخصات گال گادوت از زمان ورود وی به DCEU چقدر بزرگتر است ، طبیعی است که چند صفر دیگر به فیش حقوقی او بپیوندند. همراه با رهبری Wonder Woman 1984، گدوت همچنین تهیه کننده این دنباله است ، به همین دلیل بدون شک در افزایش حقوق نیز نقش داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.