A place where you need to follow for what happening in world cup

گروه خودکشی دارای یک کامئو است که طرفداران قدیمی کمیک DC از آن قدردانی می کنند

0برای فراهم آوردن زمینه ، دکتر فیتزگیبن جان اوستراندر در کنار پزشک دیگری دیده می شود که در حال انجام نوعی چکاپ / آزمایش بر روی مایکل روکر ساوانت ، یکی از بدخواهانی است که بخشی از جوخه خودکشیترکیب اصلی. از آنجا که ساوانت در تصویر از زندان نارنجی استفاده می کند ، می توان فرض کرد که فیتزگیبن و همکار وی توسط آماندا والر ، ویولا دیویس ، رئیس جوخه خودکشی ، یا در زندان بل ریو یا تأسیسات دیگر استخدام شده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.