گل اواخر نیمه اول ماروین لوریا تیمبرز را به برتری 2-1 برابر اسپورتینگ کانزاس سیتی واگذار کرد

0

هر سه گل ترکیبی تیم های پورتلند تیمبرز و اسپورتینگ کانزاس سیتی در نیمه اول به ثمر رسید و در وقت اضافه ماروین لوریا باعث اختلاف در برد 2-1 پورتلند شد.