گل دیرهنگام ماروین لوریا پیروزی 2-0 تیم Portland Timbers را در برابر زمین لرزه های San Jose بر روی یخ قرار داد

0

ییممی چارا در دقیقه 5 دروازه سیاتل ساندرز را باز کرد و ماروین لوریا در دقیقه 75 این گل را به ثمر رساند در حالی که سیاتل ساوندرز به پیروزی 2-0 برابر زمین لرزه های سن خوزه دست یافت.