A place where you need to follow for what happening in world cup

یکی از جذابیتهای مورد انتظار دیزنی لند به تأخیر افتاده است

0با توجه به نزدیک شدن به شش ماهگی تعطیلی دیزنی لند ، تأخیری از نوعی تقریباً اجتناب ناپذیر بود و هیچ انتظار واقعی از زمان افتتاح پارک وجود ندارد. به نظر می رسد کالیفرنیا در حال آماده شدن برای تلاش برای شروع مجدد کارها است ، مجموعه ای جدید از دستورالعمل ها و معیارها توسط ایالت برای سایر مشاغل تعیین شده است ، اما پارک های موضوعی تا حد زیادی در سرما کنار گذاشته شده اند. هنوز هیچ دستورالعمل خاصی برای موارد مورد نیاز برای بازگشایی وجود ندارد و احتمال اینکه آنها آخرین مکانهایی باشند که برای عموم مردم باز می شوند صرفاً به دلیل جذب افراد زیاد است.

Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.