A place where you need to follow for what happening in world cup

یک تغییر بزرگ تیم مولان همانطور که در حال جمع شدن بود به فیلمنامه تبدیل شد

0همانطور که بسیاری از قبل می دانند ، فیلم نامه های فیلم چیزهای ایستایی نیستند و اغلب در طول مراحل ساخت فیلم تغییر می کنند. فیلم جدید اکشن زنده دیزنی مولان استثنا نبود ، با اوایل گزارش مجدد در حال انجام است تا صحنه های جنگ را دوباره کار کند ، در میان بسیاری از تغییرات دیگر. اکنون ، ما تغییر بزرگ دیگری را که تیم بعداً در متن انجام داده است ، کشف کردیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.