A place where you need to follow for what happening in world cup

یک فیلم Slinky در حال آمدن است ، اما داستان اسپین آف نیست

0در هر تنوع گزارش ، فیلم با عنوان لاغر همسر مخترع اسلینکی ریچارد جیمز ، بتی جیمز ، پس از به ارث بردن تجارت اسباب بازی پس از مرگ وی ، قرار خواهد گرفت. ریچارد جیمز بر اثر نارسایی احتقانی قلب در سن 60 سالگی در زمانی که تجارت در Slinky در یک وصله خشن بود ، در حال ورشکستگی درگذشت. در آن زمان در سال 1974 بتی جیمز حق داشتن اسباب بازی و شش فرزند را داشت که از آنها حمایت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.