A place where you need to follow for what happening in world cup

3 مسیر داستان مرگ مرگ مبارک 3 می تواند ادامه یابد

0هشدار: اسپویلر برای روز مرگ مبارک سریال ها در حال بازی هستند. اگر آن فیلم ها را ندیده اید ، ممکن است بخواهید قبل از گرفتار شدن در این حلقه خاص ، به عقب برگردید.

همانطور که کارگردان / نویسنده مشترک کریستوفر لندون و نویسنده مشترک مایکل کندی در شرف جنون سازی هستند دمدمی مزاجی در سراسر جهان ، انتظار در جامعه ترسناک بسیار زیاد است. که فقط به معنی این واقعیت است که بحث پیرامون آن است روز مرگ بر ما مبارک، ورود بالقوه سوم و نهایی در سه گانه هیستریک هیزمی لندن ، بلندتر خواهد شد. با وجود به نظر رسیدن فیلم مرده در آب اندکی بعد روز مرگ مبارک 2U نتوانست با موفقیت سلف خود مطابقت داشته باشد ، ثروت لبخند زد و برخی از اقدامات مربوط به درگیری قبل از استودیو انجام شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.