4 کاری که مولان Live-Action دیزنی بهتر از نسخه اصلی انجام می دهد

0همانطور که در اوایل نشان داده شد ، به نظر می رسد ژو با دخترش مانند پسرش رفتار می کرد ، و او را با دانش یک جنگجو آموزش می داد. این فقط وقتی آسیب می بیند که او زن شود و مادرش با شوهرش صحبت کند ، و نشان دهنده ناراحتی خود از مولان است که شاید یک مسابقه پیدا نکرده است. ژو به همسرش گوش می دهد و با او همراه می شود و منجر به ملاقات همسر با وی می شود ، اما ما می فهمیم که در واقع در طبیعت و تربیت اوست که بخواهد مانند پدرش یک جنگجو باشد. و وقتی او این کار را کرد ، او متوجه شد که پس از رسیدن به زن بودن ، نباید او را در یک جعبه قرار می داد.