5 نویسنده علمی تخیلی سیاه که کتاب هایشان برای سازگاری با فیلم ها لازم است

0NK Jemisin (“دیروز خیلی زیاد نیست ، فردا کافی نیست”)

NK Jemisin تنها نویسنده علمی تخیلی در تاریخ است که سه سال پیاپی برای او برنده جایزه هوگو شده است زمین شکسته سه گانه ، که شامل فصل پنجم، دروازه اوبلیسک، و آسمان سنگ. و همانطور که قبلا ذکر شد ، فصل پنجم ممکن است در آینده به TNT بیاید. اما NK Jemisin نیز به همان اندازه که یک نویسنده علمی تخیلی است ، وراثت سه گانه ، که ویژگی های آن است صد هزار پادشاهی، پادشاهی های شکسته، و پادشاهی خدایان، احتمالاً به همان اندازه او معروف است زمین شکسته سه گانه اولین کتاب در این مجموعه ، صد هزار پادشاهی، اولین کتاب او بود و به دلیل داستان خیره کننده خود جایزه لوکوس بهترین رمان اول را دریافت کرد.